Skola Uganda

måndag 15 november 2021

Christina Bredin

Askersunds RK driver tillsammans med Kihihi RC ett skolprojekt i Uganda sedan 2019. Långsiktig hållbarhet är ledord i projektet, man strävar efter att gå från välgörenhet till självhjälp. Lärarna odlar grönsaker som ger dem mat och en kaffeolding har planterats som förväntas ge sin första skörd 2023.    Inkomster från försäljning på lokala marknader av produkter från grönsaks- och kaffeodlingar ska på sikt hjälpa skolan att bli mer självförsörjande. Projektet stöttas genom att i undervisningen i skolan fokusera på hållbarhet.

Projektet behöver nu tillskott av medel för att genomföra nedanstående.
Askersund RK bjuder nu in klubbarna i distrikt 2340 att hjälpa till med bidrag.
Välj vad din klubb vill satsa på:

• Underhåll kaffeprojektet 800 $ • Byggnad för torkning av kaffe o förvaring verktyg 700 $ • Fortsatt grönsaksodling för lärarnas hem 200 $ • Golvbeläggning i återstående 3 klassrum 3000 $ • Uppsättning av solpaneler 600 $ • Rördragning för vatten 1000 $ • Sandfilter för rent vatten 400 $ • Sanitet. Sceptictank för bättre hygien i skolan 500 $ • Målning av skolans interiör 500 $ • Målning av skolans exteriör 500 $ • Mensskydd för flickor 1000 $

Kontaktperson: René Francis, 070 519 9310