Panziprojektet DR Kongo

onsdag 1 april 2020

Christina Bredin

Panziprojektet – det mest omfattande i distrikt 2340

Örebro Engelbrekt RK startade 2014 ett projekt tillsammans med övriga Örebroklubbar för att hjälpa Panzisjukhuset med elförsörjningen. Successivt har fler klubbar även från andra distrikt anslutits till projektet. Panzisjukhuset grundades 1999 och ligger i staden Bukavu i Demokratiska Republiken Kongos östligaste del. 
     Sjukhuset som saknar stabil elförsörjning, har drygt 450 vårdplatser och ett 30-tal läkare för fyra huvudområden: förlossningsvård, barnsjukvård, invärtes medicin och operationsavdelning. 10 000-tals kvinnor som våldtagits på de mest grymma sätt, har opererats under åren. Chefsläkare på sjukhuset är Dr Denis Mukwege. Han fick Nobels Fredspris 2018, har utsatts för flera mordförsök och tvingas nu bo på sjukhuset under FN-skydd.

 Panziprojektet är ett komplicerat projekt. Det innehåller val av teknik, kompetensöverföring, finansiering, långa transporter, viss om- och tillbyggnad, behov av organisationsförändringar vid sjukhuset och inte minst samverkan. Listan på möjliga områden för misstag kan göras lång. Varför då Rotary? Alla berörs vi av den svåra situation sjukhuset lever under. Projektet följer det tema som världspresidenten för året 2013-2014 Ron. D. Burton hade som tema: Engagera Rotary, förändra liv. 

Tommy Sandén, Örebro-Engelbrekt RK, är projektledare och har gjort flera resor ner till Bukavu. Bo Westerling är ordförande i projektgruppen. Tommy har på plats i Bukavu träffat en av Rotaryklubbarna därnere. Han har lagt förslag på hur och var aggregaten ska placeras och vilken nybyggnad som behövs. Han har redovisat behovet av förändringar i styrningen av sjukhuset, vilka accepterats. Kontakter har även pågått med andra organisationer som på ett eller annat sätt är relaterade med sjukhuset. På bilden Dr Mukwege och Tommy Sandén.

     I ett tidigt skede lovade Atlas Copco (Epiroc) att skänka en dieselgenerator till projektet. Diskussioner ledde därefter fram till att bolaget, utöver gåvan, också utfästs sig att projektet får köpa en andra generator till produktionskostnad. Panziprojektet kunde sålunda leverera två generatorer som kan samköras, vilket ökar livslängden och hållbarheten i elförsörjningen.

Värdet på insamlade medel och gåvor bl a en generator uppgår till drygt 1 milj kr. 

Hänt i projektet 2019
I månadsskiftet april/maj åkte Annika och Tommy Sandén till Panzisjukhuset i Bukavu, Kongo DRC, för att medverka vid installationen av de båda generatorerna som projektet samlat in pengar till samt den oljetank som skänkts av företaget Dewatec i Gävle. 
     Containern kom till Bukavu i slutet av april. Generatorerna och övrig utrustning lastades ur och placerades enligt plan. Containern har nu flyttats till en annan plats inne på området och ska tillsammans med några andra containers användas som bilverkstad. Även containern var en gåva från oss.
     Huset som hyser generatorerna har färdigställts och målats upp. Även intilliggande verkstadslokal är färdig. Verkstadslokalen har tillkommit på vårt initiativ. Den innebär att teknikerna nu får en egen lokal för service. Innan har arbetet med service fått ske inne på kontoret eller ute under bar himmel.

    De två nya dieselgeneratorerna står nu prydligt inställda i det renoverade generatorrummet. I september åkte David Eriksson från Stockholm ner och såg till att generatorerna trimmades in på ett professionellt sätt. David har varit vår sakkunnige under hela projektet. Med sin genuina kunskap om både teknik och Panzisjukhuset är han en ovärderlig tillgång. På bilden syns David Eriksson tillsammans med Dr Mukwege.

Utbildning av personalen har skett på plats. Speciellt har en av teknikerna, Japhet, på djupet satt sig in i både skötsel som funktion av generatorerna. Detta är ytterst viktigt då en regelbunden service är av största vikt för att få generatorerna att fungera tillfredsställande. Kontakt har även tagits med teknisk personal vid Atlas Copco (Epiroc) för att lära sig om generatorerna och dess drift. 

     Vi rekommenderade att sjukhuset av säkerhetsskäl skulle bygga en ”bur” och en” bassäng” runt oljetanken. Detta för att isolera tanken vid ett eventuellt läckage. Allt för att skydda området intill. Buren och bassängen har uppförts helt enligt vårt förslag.

Dieseltanken
Man har fyllt upp den från Rotary levererade dieseltanken. Diesel leds nu med självtryck ner till generatorerna. Detta sparar mycket tid och är miljömässigt ett gott alternativ. Tidigare har man fyll upp mindre dunkar med diesel, från 200-liters fat, för att sedan bära dessa till generatorerna för påfyllnad. Ett både tungt och smutsigt arbete. Mycket spill hamnade på marken som blev förorenad.

 

Summering 
I och med detta har nu steg ett i Rotarys biståndsprojekt fullgjorts. Även om det tagit mycket längre tid än planerat så är vi glada och tacksamma att allt ändå gått enligt planerna och vi kan nu koncentrera oss på nästa steg i biståndet. 
     I oktober besökte Dr Mukwege Örebro för att medverka i den fredskonferens som Rotaryklubbarna i Örebro arrangerade. Då hölls också många planeringsmöten med olika representanter för organisationer och företag som är intresserade av Panzisjukhuset. Sammanfattningsvis kan vi glädjande konstatera att steg 1 i vårt Panziprojekt nu är till ända.

 

Nästa fas - Panziprojekt steg 2
Vi har bett sjukhusledningen att komma in med ett dokument, där man redovisar önskemål och prioriteringar för de mer akuta behoven. Ur denna skrivelse kan man sedan ta fram de projekt som vi kan stötta framöver. Behovet är enormt men projektgruppens ambition är att isolera mindre delprojekt som är hanterbara och snabbt kan förverkligas.

     Så fort vi gjort en ny projektplan kommer vi att tillskriva alla givare som varit med hittills för att fråga om man vill vara med även i nästa fas och ge stöd.