Presentation av guvernören

onsdag 2 augusti 2023

Kära Rotarianer i Värmland, Närke och Västmanland,

Tillsammans börjar vi nu ännu ett nytt Rotary år. Förra året lärde vi oss att drömma stort med hjälp av Jennifer Jones slogan ”IMAGINE ROTARY”. I år lägger vi till ”& CREATE HOPE in the WORLD” tillsammans med Gordon McInally från Skottland. Gordon fortsätter i Jennifers anda men lägger till ett mycket aktuellt ämne kring ”Mental hälsa”. Hur kan vi som rotarianer hjälpa våra medmänniskor att både upptäcka om de mår dåligt och leda dem till att komma över sin ångest eller andra problem som tynger dem? Vi  skall som Rotarymedlemmar skapa en vårdkultur, både inom Rotary och runt om i världen, genom att göra mental hälsa till en prioritet. I en omtänksam kultur fokuserar ledare och medlemmar på att hjälpa varandra att trivas.  

Jag har mött de flesta av er under mitt första år som Guvernör. Det är därför en stor ära att ytterligare ett år få möjlighet att besöka er klubb, ha skoj och prata om vårt fantastiska ROTARY.  

Under det kommande året vill jag fokusera mer på Rotarys framtid – våra ungdomar. Jag tycker varje klubb borde kunna sponsra en utbytesstudent, RYLA stipendiat eller starta en lokal Rotaractklubb. ”You don't imagine yesterday - you imagine tomorrow”.

Kort om mig. Jag brukar säga att jag varit Rotarian i hela mitt liv då jag växte upp i en Rotaryfamilj och var utbytesstudent med Rotary 1973/74. Likaså våra barn under 00-talet. Medlem i Rotary sedan 1996 under klassifikationen Plastic Recycling. Gift med Lena sedan 1987. Civilingenjör och egen företagare sedan 1991.  

Redan 1973 kom jag i kontakt och lärde mig Rotarys etiska grund i fyrfrågeprovet. Detta gäller inte bara oss rotarianer inom Rotary utan tjänar som guide i alla sammanhang. Inte minst inom familjen och i affärslivet där dess egentliga ursprung finns. 
- Är det sant?
- Är det rättvist mot alla som berörs?
- Skapar det samförstånd och bättre kamratskap?
- Är det till fördel för alla berörda?

Låt oss också fokusera på vårt motto att osjälviskt tjäna - SERVICE Above Self, samt våra andra kärnvärden som Vänskap, Integritet, Mångfald och Ledarskap.

Våra medlemmar är viktiga och utgör Rotarys grundsten. Låt oss tillsammans tänka i dessa banor och se framtiden an. Inte minst hur vi tillsamman med ungdomar och alumner kan utveckla Rotary. 

Olof Frisk

Medlem i Karlskoga-Nobel Rotaryklubb

 

Guvernör Distrikt 2340, 2022/2023 & 2023/2024

Värmland – Närke – Västmanland
Olof.Frisk@Rotarystudent.se

IMAGINE ROTARY & CREATE HOPE in the WORLD

RI President Gordon McInally överlämnar "sent om sider" årets pin och temaslips till DG Olof Frisk ombord på MS Havsörnen