Nya regler

fredag 12 februari 2021

Christina Bredin

De nya reglerna omfattar våra insättningar till årliga fonden, matchningar av Global Grant projekt, hur vi får använda DDF medlen samt om matchningar av insatta DDF medel för PolioPlus.  

Insättningar till Årliga fonden delas ju upp så att 50% går till World Fund och 50% går tillbaka till distriktet som DDF medel. Från 1 juli i år kommer det att dras 5 % för att täcka administrationskostnader innan delningen sker. Det innebär att vi får tillbaka 47,5% i DDF medel. Tidigare togs de 5 % enbart från medlen som gått till World Fund.

Global Grants matchningar från World Fund ändras så att vi från 1 juli i år får en matchning på 80% av Distriktets DDF medel i stället för 100%.
Sedan 1 juli 2020 så utgår ingen matchning av klubbarnas kontantinsatser.

Reglerna för användningen av distriktens DDF medel ändras. Hittills har distriktet kunnat ligga kvar med outnyttjade medel hur länge som helst. Från 1 juli 2026 så kommer man begränsa detta till att DDF medlen måste utnyttjas inom 5 år. Rotary Foundation vill helt enkelt se att pengarna används och gör nytta och inte ligger kvar på kontot.

PolioPlus matchningar av insatta DDF medel, reduceras från 100% till 50%. Bill & Melinda Gates Foundation fortsätter att matcha varje rotarydollar med 2 dollar.