Information om RFE

torsdag 27 augusti 2020

Lisbeth Fröding

Rotary Friendship Exchange i D 2340 

Utbyte mellan Rotarydistrikt över hela världen. Att få förmånen att delta i ett utbyte ger oss nya vänner och förståelse för andra länders kulturer. Vi får delta i rotarianernas vardag och familjeliv, samt ta del av klubbprojekt och göra företagsbesök. Resor, inträden samt kostnader för luncher/middagar betalas av deltagarna själva. Värdarna bjuder på sovplats och frukost samt en och annan middag och framförallt gemenskapen i hemmet. Deltagare i utbytet förväntas ta emot gästande rotarianer i sitt hem.Att ta emot utbytesgäster innebär att alla hjälps åt att ordna värdar på de orter som deltar. Ett RFE-besök på 12-14 dagar kräver värdfamiljer på minst tre, helst fyra, olika platser inom distriktet. Deltagarna i utbytet bör fördelas bra geografiskt.

Deltagande i utbyte.  Beslut om utbyte och tidplan för ut- och inresa fattas ca ett år innan. Den utresande gruppen bör vara klar ett halvår före resan och mötas för gemensam planeringen fyra månader innan resan. Bokning av utresa bör samordnas så utbytet kan starta samtidigt för alla deltagare. Få uppgift om kostnader för resor, inträden och antal klubbar som besöks på resmålet.

En presentation av deltagarna sammanställs med information om yrke, intressen, etc.

I den utresande gruppen utses en teamleader gärna med erfarenhet från tidigare utbyte.

Vill du veta mer om RFE, kontakta:

Lisbeth Fröding, RFE-ansvarig 2340, 0704 44 54 96