Rotary

tisdag 8 september 2020

Per SidetunRotary är en internationell organisation som består av människor som brinner för att förbättra våra samhällen och göra livet bättre för människor runt om i världen. I Sverige och Lettland finns det tio Rotarydistrikt, nästan 500 klubbar och omkring 21.000 medlemmar.

De ideal vi inriktar oss på för att maximera vår inverkan kallas för våra fokusområden. Våra mest framgångsrika och hållbara projekt och aktiviteter tillhör dessa områden. Genom globala bidrag och andra resurser hjälper vi klubbarna att fokusera på sina hjälpinsatser inom följande områden

Fred Utrota sjukdomar Rent vatten Mödra- och barnavård Läs- och skrivkunnighet Ekonomisk utveckling under 2020 tillkommer dessutom; Att skydda miljön