Presentation av Guvernören

lördag 2 juli 2022

Tillsammans börjar vi nu ett nytt Rotary år. I år skall vi tänka och drömma stort. För tillsammans kan vi göra så fantastiskt mycket gott i våra lokalsamhällen och i världen. Vår första kvinnliga världspresident i Rotary, Jennifer Jones, kommer leda oss mot målen. Jag vill försöka bli hennes förlängda arm i Värmland, Närke och Västmanland och leda oss mot våra drömmars mål. Vi är inte ensamma. Vi har 1.4 miljoner Rotarianer och Rotaractare som står bakom oss. IMAGINE ROTARY. You don't imagine yesterday - you imagine tomorrow.

 Jag heter Olof Frisk. Jag brukar säga att jag varit Rotarian i hela mitt liv då jag växte upp i en Rotaryfamilj och var utbytesstudent med Rotary 1973/74. Likaså våra barn under 00-talet. Medlem i Rotary sedan 1996 under klassifikationen Plastic Recycling. Gift med Lena sedan 1987. Civilingenjör och egen företagare sedan 1991.  

Redan 1973 kom jag i kontakt och lärde mig Rotarys etiska grund i fyrfrågeprovet. Detta gäller inte bara oss rotarianer inom Rotary utan tjänar som guide i alla sammanhang. Inte minst inom familjen och i affärslivet där dess egentliga ursprung finns. 
- Är det sant?
- Är det rättvist mot alla som berörs?
- Skapar det samförstånd och bättre kamratskap?
- Är det till fördel för alla berörda?

Låt oss också fokusera på vårt motto att osjälviskt tjäna - SERVICE Above Self, samt våra andra kärnvärden som Vänskap, Integritet, Mångfald och Ledarskap.

Snart kommer vi träffas hos er. Våra medlemmar är viktiga och utgör Rotarys grundsten. Låt oss tillsammans tänka i dessa banor och se framtiden an. Inte minst hur vi tillsamman med ungdomar och alumner kan utveckla Rotary. 

Olof Frisk

Guvernör Distrikt 2340, 2022/2023
Olof.Frisk@Rotarystudent.se

IMAGINE ROTARY

Rotary International President Jennifer Jones och Guvernör i Rotary Distrikt 2340 Olof Frisk